✖ڪُــلبــے عــاشقــ♥ـــــآלּ✖

❤love❤

✖ڪُــلبــے عــاشقــ♥ـــــآלּ✖(پُســتـِ ثــابِتــ)

× اینجا قانـــــون داره باو طویله نیــــ که .....

× اول این که ورود لاشـــیا ممنوع .... حتی شما دوست عزیــــــز

× اینجا رو دوس نداشتی بالای صفحه ات یه ضربدرقرمز هس میتونی ازش استفاده کنی

× پروفایلم  اکتیوه ( الان میتونی خوشحال بشی)

× از وبم خوشت اومد .... ctrl +d

×  از وبم خوشت نیومد .... ctrl +w

× کسایی که لینک میشن FYG صفحه تو قسمتLINK هستن

× لینک : محدودیت داره

× میای اینجا بد برداشت نکن ،کمرت درد میگیره =l

× کپی : fuck

× چون نصف عکس ها طراحیشو خودم کردم و مخـــاطبــ خاص هم ندارمـ ☻☺

 


برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ یک شنبه 27 ارديبهشت 1394برچسب:کلـــبه عاشقــان/ دلنوشته/ عکس عاشقانه, ساعت 10:15 توسط ✖ǟֆɨʀɛ✖

گاهــ ـــــ ــــ ـــ ــی...☻☺

گاهــ ـــــ ــــ ـــ ــی...

 

 

 

جلوی آییـــ ــــ ـــــ ـــنه می ایســــ ــتم...

خـــ ــــــ ــــودم را در آن میـــ ـــبینـــــــم...

دست روی شــــــ ــــانه هایش میگذارم...

و میگویــ ــ ــ ــ ــ ــم:

چه تحـــ ـــــ ـــ ـــملی دارد دلـــ ـــ ــــت...!

 

 

 


برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

مے نـويســܢܢ...☻☺

 

مے نـويســم ...

 

بـــرآے ڪـسے  ڪـﮧ  ...

 

در آטּ روز گـــرم تـآبستـــآن دلـــم از عشقــش لــرزیــد

 

بـــرآے ڪـسے  ڪـﮧ ...

 

 دلــش بـﮧ زلآلـــے بـــآرآטּ  اسـﭞ

 

بـــرآے ڪـسے  ڪـﮧ ...

 

قلبــش بـﮧ وسعـﭞ دريــــآسـﭞ

 

بـــرآے ڪـسے  ڪـﮧ ...

 

بــآ جـــآدوے لبخـنــدش

 

مـــرآ از اين زميــטּ خاڪـے بـﮧ ســـرزمـيـن شعـــر و تـــرآنـﮧ بـــرد

 

بـــرآے ڪـسے  ڪـﮧ ...

 

قشنــگ تـريـטּ  بهـــآنـﮧ بـــرآے بــودטּ  مـטּ  اسـﭞ

 

بـــرآے ڪـسے  ڪـﮧ ...

 

حتے وقتے دلـــش آرآم نيسـﭞ

 

بـــرآے مـטּ ازگــرمـــآے عشـق مےگویـد

 

بــــآز هم مے نـويســم

 

عـــآشقـــآنـه مے نـويســم

 

بـــرآے  بـــهتريـنم

عـــآشقـــآنـه دوسـتت دارم

 


برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ یک شنبه 27 ارديبهشت 1394برچسب:کلـــبه عاشقــان/ دلنوشته/ عکس عاشقانه, ساعت 10:41 توسط ✖ǟֆɨʀɛ✖

میگـــمــ☻☺

 

゜顔、かわいい゜ のデコメ絵文字میگَم و میخَــــــندم اما لــــــاس نِمیزَنـَـــم ...

مُـــــودَبانه وَ با لَحن خوب جوابِتو میدَم اَما تیڪ نِمیخورَم ...

 

 

گَـــــرم وُ صَمیمی هَستَم اَما هــــَـــرزه نیستَم ...

 

 

تَنــــــــــهام ...

 

ساکِتم ...

 

هیچی نیستَـــــم ...

 

 

 

وَلي اين وَ بِِدونِ كِه مَن يِِه دختــــــــر سادِه سادِه ام

 

 בر سرزمیـטּ مـטּ هیچَ  کوچـــ ﮧ اے بهَ اسمَ هیچَ زنے نیستَ و هیچ פֿیابانےَ .

 

بـטּ بستَ هآ امآ فقطَ زטּ هآرا میشناسد ...

انگار בر سرزمـــــــــــیـטּ مـטּ سهمَ زنــــــــهآ از روבפֿـــــــــانه هآ

 

پلَ هآییستَ کـــ ﮧ پشتَ سر اבمَ هآ פֿراب شـבه انـב

آینجا نآمَ هیچَ بیمارستانے مریمَ نیستَ

زایشگآهَ هآ امٌآ پر از مــــــــــریمَ هاے درد کشیده است(!)゜顔、かわいい゜ のデコメ絵文字

 


برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ یک شنبه 27 ارديبهشت 1394برچسب:کلـــبه عاشقــان/ دلنوشته/ عکس عاشقانه, ساعت 10:41 توسط ✖ǟֆɨʀɛ✖

آنگـــآه☻☺

 

あにまるず のデコメ絵文字آنگاه که غرور کسے را لہِ می کنے ،

آنگاه ڪہِ ڪاخ آرزوہِاے ڪسے را ویـــــــران میڪنے ،
آنگاه ڪہِ شمع امید ڪسے را خاموش میکنے ،
آنگاه ڪہِ بنده اے را نادیده می انگارے ،
آنگاه ڪہِ حتے گوشت را مے بندے تا صداے خُرد شدن غرورش را نشنوے ،
آنگاه ڪہِ خدا را میبینے و بنده خدا را نادیده مے انگارے !
مے خواهم بدانم ،
دستانت را به سوے ڪدام آسمان دراز مے کنے تا 
براے خوشبختے خودت دعا ڪنے ؟あにまるず のデコメ絵文字


برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ یک شنبه 27 ارديبهشت 1394برچسب:کلـــبه عاشقــان/ دلنوشته/ عکس عاشقانه, ساعت 10:39 توسط ✖ǟֆɨʀɛ✖

خُـــــــכا☻☺

 

43395216294292696452.gifخــــــــــــــــــُــ ــــــــــــــــدآハート のデコメ絵文字

مـ ـے دونَـم دوســــتَــم نَدآرےハート のデコメ絵文字


43395216294292696452.gifامــــآ豆電球 のデコメ絵文字

43395216294292696452.gifهـَـوآےِ ایـטּ عشق☆ミニ顔文字★ のデコメ絵文字

 

43395216294292696452.gifمـآ رو خِیـلےِgo2daie36t5j0o8lod6o.gif

 

43395216294292696452.gifدآشتہ بآش ghlb2.jpg

123tagged.Com


برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ یک شنبه 27 ارديبهشت 1394برچسب:کلـــبه عاشقــان/ دلنوشته/ عکس عاشقانه, ساعت 10:38 توسط ✖ǟֆɨʀɛ✖

سَعـــے ڪـלּ☻☺

 •ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳ  ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳ  ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳ• 

 

سعــ ـی کُن آنقـ ـدر کآمل بآشـ ـی

کـ ــه

بزرگتـــریـ ـن تنبیـ ـه تــــــــــو برآی دیگرآن

گرفتـن خودتــــ اَز آنهـ ـآ بآشـ ـد. .

 

 •ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳ  ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳ  ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳ• 

 

 

images?q=tbn:ANd9GcTaP-nkhcCuiNW-WtJ5qU6


برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ یک شنبه 27 ارديبهشت 1394برچسب:کلـــبه عاشقــان/ دلنوشته/ عکس عاشقانه, ساعت 10:36 توسط ✖ǟֆɨʀɛ✖

بَعضــــیآ☻☺

 

☆ミニ顔文字★ のデコメ絵文字بَـعـضـیـاگـاوِشـومـیـزاב☆ミニ顔文字★ のデコメ絵文字
 

بَـعـضـیـاפֿَـرِشـواَز رو پُـلـ رَב مـیـشِـﮧ
 


تَـڪـلـیـفـ مـا ڪِـﮧפֿَـرِمـوלּ رو پُـلـزائـیـבِه چـیِـﮧ؟!(•̪●)
 

آيكون هاي Lady 3D   آيكون هاي Lady 3D  آيكون هاي Lady 3D

beautiful_fun_girl_justice_Favim_com_938

برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ یک شنبه 27 ارديبهشت 1394برچسب:کلـــبه عاشقــان/ دلنوشته/ عکس عاشقانه, ساعت 10:24 توسط ✖ǟֆɨʀɛ✖

˙·٠•●۩(๓ฯ lღงē)۩●•٠·˙

 

 
 

دم از مردونگی نزن سنگینـــه سرفت می گیره!
 

آهــآے

بــآ تــوام

تــا آخــرِ عـُمــ ـرِت مـَـבیــونـے

بــه ڪَـسی ڪــﮧ بـ ـآعــث شـُـבے بــَعــد از تــפ

دیــگـﮧ عــآشِـ ــق هـیــچــڪَـ ـس نـَـشــﮧ

 

دل خیلی انعطاف پذیره! هی تنگ میشه هی تنگ میشه يـــهو ناپدید...

 

  نآمـَـتــــ رآ... 

     خاطِــرآتَتـــ رآ... 

       و لَمــ ـسِ حـِـــسِ بوבَنَتـــــ رآ... 


        هَمـ ـــہ وَ هَمـہ رآ بـہ בَستـــــہ بآב ωـِپُـــرבَم...! 

          یآבَم تـــورآ فَرآمــ ــوشــــ...

ﻣـآ ﺟـَـﻤـﻊ ﺑــﻮﺩﯾـﻢ ﺑــآ ﻫــَـﻢ ﻭَﻟـــﮯ ﺗـﻮ ﺷـُـﺪے ﻣـُـﻔــﺮَﺩ ..!


ﭘــَـﺲ ﺍَﻣــﺜـﺎﻝِ ﺗـــﻮ ﺭﻭ ﺑـــﺎﯾــَـﺪ ﺟـﻮﯾـﯿـﺪُ "ﺗـــُـﻔــــــ" ﮐــَــﺮﺩ....هـِـــــه..!


 یـہ ωـریا هم هستלּ ڪـہ آرزوے زمیלּ פֿـورבלּ مارو בارלּ

 و ما همچناלּ با انگشت 
شصتماלּ پذیراے آناלּ هستیم


برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ یک شنبه 27 ارديبهشت 1394برچسب:کلـــبه عاشقــان/ دلنوشته/ عکس عاشقانه, ساعت 10:14 توسط ✖ǟֆɨʀɛ✖

حـَرف هـایَم ...☻☺

 

حـَرف هـایَم ...

دلـخورے هـایـَم ...

وَ تمــامِ اَشکـــ هـاے من ، بمــانَد بــَراے بــَعد !

تنهــ ـا بـہ من بگــو ، بــا او چـہ مــے گــُذرد کـہ بــ ـا من نمے گُذشت ؟برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ یک شنبه 27 ارديبهشت 1394برچسب:کلـــبه عاشقــان/ دلنوشته/ عکس عاشقانه, ساعت 10:12 توسط ✖ǟֆɨʀɛ✖
صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد